Vásárlási feltételek

Hatályos: 2015. december 24. napjától
§ 1 Érvényesség
Ezen Általános üzleti feltételek lépnek hatályba a PREMIER PONT KFT. terméksorából kiválasztott árucikk a www.amsteldamgsm.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor. Ezen Általános üzleti feltételek nem alkalmazhatók a www.amsteldamgsm.hu weblapról történő digitális tartalom letöltésére.
§ 2 Szerződéses partner
A vásárló szerződéses partnere:
PREMIER PONT KFT., 9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
Nyilvántartási szám: 08 09 024671, Adószám: 24237435208
Ügyfélszolgálatunk e-mail címe: info[kukac]amsteldamgsm.hu
§ 3 Szerződés megkötése
(1) A vásárló a “Fizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen Általános üzleti feltételek érvényességét.
(2) A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a www.amsteldamgsm.hu megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.
(3) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a www.amsteldamgsm.hu kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön emailben küldésével igazol vissza.
(4) A vásárló a www.amsteldamgsm.hu honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
(5) Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel kérjük, keresse emailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.
(6) A www.amsteldamgsm.hu áruházban vásárolt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

§ 4 Termék rendelkezésre állása
(1) Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül a www.amsteldamgsm.hu fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
(2) Az (1) bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal megmarad arra az esetre, ha a megrendelt árucikk a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18 éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.
(3) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a www.amsteldamgsm.hu-hoz, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a www.amsteldamgsm.hu-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

§ 5 Átvétel és szállítás; 18 éven fellieknek korhatáros besorolású árucikkek
(1) Amennyiben a rendelést postán maradó átvételre egy, a vásárló által kiválasztott Magyar Posta hivatalba szállítják, az ügyfél értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a vásárlónak be kell mutatnia valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a www.amsteldamgsm.hu fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlási szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a vásárló az esetlegesen kifizetett árnak megfelelő összegű jóváírást kap -eltérő megállapodás hiányában – az eredeti fizetés formájában.
(2) A termékleírásban 18 éven felülieknek korhatáros besorolást kapott árut csak az árucikk megrendelője veheti át személyesen valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmány (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Ilyen árucikk nem adható át meghatalmazott személynek, de nem is szállíttatható csomagátvevő pontra sem.

§ 6 Fizetés, számlakiállítás
(1) A www.amsteldamgsm.hu honlapon minden ár Magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFÁ-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhoz szállítást nem tartalmazza. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.
(2) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.
(3) Hitelkártyával történő fizetés kezelőcége a PayPal. székhely: 2211 North First Street San Jose, California 95131.
(4) Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az MKB Bank Zrt., székhely: 1056 Budapest, Váci u.38., cgt.: 01-10-040952.
(5) A fizetés során beírt adatokat a www.amsteldamgsm.hu nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.
(6) A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a vásárlót terheli.
(7) A vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a PREMIER PONT KFT. által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.

Az elektronikus számlát az Octonull Kft. minősített szolgáltató készíti el a PREMIER PONT KFT. megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat az Octonull Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül.

A PREMIER PONT KFT. által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

Jelen számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

§ 7 Tulajdonjog fenntartása
A kiszállított árucikk a www.amsteldamgsm.hu tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

§ 8 Vásárlói kör meghatározása 
A www.amsteldamgsm.hu webáruházban ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A www.amsteldamgsm.hu ennélfogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük, amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mértéket túllépi a www.amsteldamgsm.hu fenntartja magának a jogot a teljesítés visszautasítására.

§ 9 Fogyasztó jogszabályon alapuló és a www.amsteldamgsm.hu által önként vállalt elállási joga 
(1) Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a www.amsteldamgsm.hu áruházban vásárolt termékek tekintetében.
(2) A fogyasztó elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön, (info[kukac]iphonerendeles.hu),14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a www.amsteldamgsm.hu ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül www.amsteldamgsm.hu megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
(3) Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a www.amsteldamgsm.hu vagy a www.amsteldamgsm.hu által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó – a 11. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a www.amsteldamgsm.hu-nak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:
PREMIER PONT KFT.
9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
(4) Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információt és nyilatkozat mintát a jelen általános üzleti feltételek 1. sz. mellékletében található.
(5) A fentiektől eltérően a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeken túl www.amsteldamgsm.hu a vásárlástól számított 15. és 60. nap között a fogyasztónak minősülő vásárló számra elállási jogot biztosít az alábbi feltételekkel: a jogszabályi kötelezettséget (10.§ (2) bekezdése szerinti elállási jog) meghaladó időtartam alatt gyakorolt elállás esetén a fogyasztónak vissza kell juttatnia a terméket sértetlen, hibátlan állapotban összes tartozékával és eredeti csomagolásával együtt, továbbá a vásárlást igazoló eredeti számlát PREMIER PONT KFT. részére. A fogyasztó elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön, (info[kukac]iphonerendeles.hu), a 15. és 60. nap között anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy az áru – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – visszaküldésével.

A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 60 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 60 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átvette, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 60 napon belül gyakorolhatja. A szerződéstől elállás esetén, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, visszaadni a www.amsteldamgsm.hu-nak vagy a www.amsteldamgsm.hu által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a www.amsteldamgsm.hu-nak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést. www.amsteldamgsm.hu a termék árát az eredeti vásárláskor alkalmazott fizetési móddal megegyezően fizeti vissza (pl. bankkártyával történő fizetés esetén az összeg a bankkártyához tartozó számlára kerül vissza). A fogyasztó nem gyakrolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § szakaszában meghatározott kivételek esetén.

A 60 napos visszavételi akció keretében visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • sértetlen
 • hibátlan
 • ép
 • karcolásmentes
 • elszíneződéstől mentes
 • szagmentes
 • tiszta, szennyeződéstől mentes
 • eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott)
 • összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép,hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)

A 60 napos visszavételi akció nem vonatkozik az alábbi esetekre az elálláson (45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29.§) túl:

 • ha a fent felsoroltak közül bármelyik kitételnek nem felel meg a termék
 • nem a gyárilag telepített operációs rendszer található a terméken
 • a termékhez járó, termékre telepített szoftver aktiválása után
 • kóddal védhető termékek esetén a kód nincs kiiktatva (pl. belépési kód, zárolási kód stb.)
 • beüzemelt, kipróbált nyomtatóra
 • beépíthető készülékekre a beépítést követően
 • beüzemelt, kipróbált porszívóra

A 15-60. nap közötti elállás esetén a termék eladóhoz történő visszajuttatásának költsége a vásárlót terhelik.

10. § Elállás következményei 
(1) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.
(2) A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amenyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a www.amsteldamgsm.hu kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a www.amsteldamgsm.hu saját költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, Illetve 3 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.
(3) A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is -haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a www.amsteldamgsm.hu nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a www.amsteldamgsm.hu mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha www.amsteldamgsm.hu kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a www.amsteldamgsm.hu az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
(4) A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett www.posta.hu weboldalon.
(5) Amennyiben a szerződéshez Ön kölcsönszerződést is kötött, és él az elállási jogával, ez a kölcsönszerződést is megszünteti.
(6) A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a www.amsteldamgsm.hu a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a www.amsteldamgsm.hu által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a www.amsteldamgsm.hu a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 • 11 Felelősség
  (1) Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésékere, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a www.amsteldamgsm.hu részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a www.amsteldamgsm.hu csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A www.amsteldamgsm.hu részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
  (2) A www.amsteldamgsm.hu-t semmilyen felelősség nem terheli amenyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be,
  (3) A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.
  (4) A www.amsteldamgsm.hu minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, www.amsteldamgsm.hu a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
  (5) A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a www.amsteldamgsm.hu nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
  (6) A www.amsteldamgsm.hu a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.amsteldamgsm.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
  (7) A www.amsteldamgsm.hu nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló a www.amsteldamgsm.hu honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a www.amsteldamgsm.hu nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.§ 12 Eljárás hibás termék esetén, reklamáció
  (1) A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény a www.amsteldamgsm.hu-on keresztül érvényesíthető.
  (2) Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.
  (3) Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.
  (4) A Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen általános üzleti feltételek 2. sz. mellékletében talál.

§ 13 Zárórendelkezések 
(1) Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
(2) Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a www.amsteldamgsm.hu regisztrált székhelye.
(3) E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.
(4) A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a www.amsteldamgsm.hu vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.
(5) Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége (1135 Budapest, Lehel utca 43-47., tel.: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900)
Pest Megyei Békéltető Testület (2330 Dunaharaszti, Fő utca 266., tel.: +36/24/531-210)
ÁNTSZ Budaörsi és Pilisvörösvári Intézete (1035 Budapest, Váradi Sándor utca 15.)

© 2016 PREMIER PONT KFT. 2016. 09. 01.

1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: PREMIER PONT KFT. ., 9021 Győr, Arany J. u. 28-32. e-mail: info[kukac]amsteldamgsm.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

2. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a PREMIER PONT KFT. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a PREMIER PONT KFT. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján a PREMIER PONT KFT. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

3. számú melléklet

PREMIER PONT KFT.
Cím: 9021 Győr, Arany J. u. 28-32.Nyilvántartási szám: 08 09 024671,Adószám: 24237435208E-mail cím: info[kukac]amsteldamgsm.hu